Sunday, 8 July 2012

Certificates to be collected

Here's the list.  Some may have already collected their certs and some names are yet to be included. More updates coming!

UBD TT Open (Semester 2 2011/2012)
*to be updated

UBD TT Open (Semester 1 2011/2012)
*to be updated

Pesta Sukan Remaja V
Robinson Chin Ming Ziu

UBD TT Open 2nd Edition (2010)
Thien Koi Meng (08B2601)

UBD TT Open (Semester 2 2010/2011)
David Chung Kok Khiong (08B1014)
Hj Azreem Bin Hj Ramli (08B1016)
Mokti Bin Haji Muhammad (08B3068)
Ak Mohd Yusri Bin Pg Sani (10B1037)
Andery Lim (10M0237)
Alex Xiong Hang (10N0002)
Md Syafi Bin Abd Razak
Certificates of Participation

2011/2012 Semester 1
Low Siaw Huei (08B0702)
Lim Hui Yaw (08B0738)
Dk Ashidayu Binti Pg Hj Ali (08B0767)
Nurulyana Binti Tonggal (08B0770)
Md Saifullah Al Wale Bin Mat Jinin (09B1033)
Rachel Liu Hui Yi (09B4103)
Rahimah Salaesah Ibrahim (10B1193)
Shaereen Razab (10B1201)
Ahmad Haziq Bin Haji Othman (10B3017)
Mohammad Fadhli Khairuddin Bin Sufri (10B3082)
Mohammad Hafiz Bin Timbang (10B3086)
Muhd Fatin Zakiyyan Haji Saili (10B3095)
Muhammad Nur Syafi'ie Bin Hj Md Idris (10B3098)
Awg Anisma Fadhli Bin Awg Osman (10B4042)
Md Kamarulariffin (10B4098)
Mohd Danial Bin Ramadan (11B3072)
Md Khairul Anwar Haji Bungsu (11B3079)
Jackie Kho Chun Chit (11B3154)

2010/2011 Semester 1

Erna Rosaffilah Binti Hj Roslan
09B1011
Nur Diyanah Awang Moslim
09B1113
Adibah Md Yussof
09B1188
Dk Nurul Hayatul Rashidah Pg Hj Omar
09B1196
Yuli Nur Amani
09B1352
Yvonne Yong Ya Ying
09B4105
Nadheera Umarzuki
09B8112
Wardiah Haji Sarbini
09B8113
Ak Md Yusri Bin Pg Sami
10B1037
Faten Hamamah Hj Mat Noor
10B1063
Lonnie Allies Lopong
10B1092
Md Nasri Bin Matali
10B1107
Md Fakhri Ali
10B1122
Md Hariz Hasim
10B1125
Nurezzati Syafiqah Zulrushidi
10B1166
Salwa Hafizah Dollahmit
10B1199
Awang Anisma Fadhil Bin Awang Osman
10B4042
Mohd Kamarulariffin
10B40698
Nur Suhailah Bte Hj Awang Besar
10B4115
Wee Wei Yieng @ Alicia
10B4141
Alicia Jane Sun Lee Sun
10B4167
Nurafizzah Hj Md Khairun Nizam
10B6003
Nura'feena Hj Md Khairun Nizam
10B6005
Nurul Akmar
10B6008
Rafidah Bte Hj Harun
10B6011
Siti Nooraisyah Binti Raduan
10B8136
Masitah Binti Abu Bakar
10B8151
Mohd Aizuddin
10B8240
Musa Hj Mohamad
10B9552
Andrey Lim
10M0237

2009/2010 Semester 2
Khadijah Binti Jeneh (08B0008)
Yustini Binti Hj Nayan (07B0606)
Hamzah Bin Ibrahim (07B0208)
Semiun Awat (09D0511)
Mohd Qamarul Amnan (08D1821)
Md Farid Bin Razalie (08B0306)
Md Azim Bin Hj Saini (07B0202)
Hjh Nurul Liyana Binti Hj Mohiddin (08B0712)
Kilaai Goriade Rasheed (09M0064)

2009/2010 Semester 1
Md. Hafizan Muiz Bin Osman (08D0043)
Hj Md. Abd. Aziz Bin Hj Yakub (09B1082)
Amir Haris Bin Shahrul Zaman (09B4075)
Mohd Adi Asnawi Bin Adanan (09B4041)
Yahuda Gelawat (08B1069)
Norahimah Bte Hj Ahamad (08D0003)
Md. Salihin Bin Hj Tuah (08D0040)

2008/2009 Semester 2
Abdul Khalid Bin Awang Daud (06B1525)

2008/2009 Semester 1
Md Safr Bin Hj Amin (08B1740)
Wong Ren Siang (06B1336)
Md Sahlan Bin Suhaimi (07B1706)
Md Nurudin Hadzman Bin Hj Abd Radzak (05B0431)
Nur Hamzah Bin Hj Yussof (08B0730)
Tie Tung Chuong (05B0228)
Mardhi Bin Morni (05B0214)
Ak Md Khairi (08B1738)
Wu Jiun Rong (05B1431)
Md Zulfadillah Bin Beelie (08B2012)
Faizal Bahrin Bin Hj Bujang (07B1701)
Fadhil Bin Kadir (08B2507)
Ali Zainal Amsyyar Bin Hj Ali Amat (06B1406)
Abd Kadir Bin Abd Rahman (06B1404)
Muhdiyah Binti Hj Abd Razak (06B1411)
Adlina Binti Zaini (08B0907)
Abd Khalid Awg Daud (06B1525)

1 comment:

Gifford Baillie said...

Apply For Online Loan !!

We offer loans with 3%,we offer Debt consolidation loans, business loan, Private loan,car loans, hotel loans, student loan, personal loan Home Refinancing Loans,For more details Email: ( trustenquiry05@gmail.com )